Chính sách & quy định chung

Chính sách & quy định chung
Ngày đăng: 10/04/2020 07:56 AM

I. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

  1. Quy trình mua hàng

2. Chính sách đổi trả sản phẩm

Chính sách đổi/trả sản phẩm sẽ được thực hiện theo chính sách bảo hành từ nhà sản xuất đối với từng thương hiệu xe ô tô mà Công ty thực hiện phân phối

II. CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN – VẬN CHUYỂN

 

1. Phạm vi điều chỉnh: Chính sách này quy định những nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận xe giữa Công ty và Khách hàng.

2. Đối tượng áp dụng: Công ty và Khách hàng mua xe của Công ty (khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán đề cập tại tiểu mục 4 mục I nêu trên).

3. Địa điểm giao – nhận xe: Công ty sẽ bàn giao xe cho Khách hàng tại trụ sở Công ty trừ trường hợp Hợp đồng quy định khác. Khách hàng sẽ nhận xe trực tiếp tại Bộ phận Giao nhận xe của Công ty theo sự hướng dẫn của nhân viên Tư vấn bán hàng.

4. Quy trình giao – nhận

5. Thời gian giao xe

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline